Zespół Sportowo – Rekreacyjny

Leszno, ul.Szkolna 10
22 725 – 81 – 74
rekreacja@gminaleszno.pl
sport@gminaleszno.pl
Zespół Sportowo – Rekreacyjny

Przypominamy, że tradycyjnie od 1 września planujemy nowy grafik zajęć sportowo-rekreacyjnych. Grupy zainteresowane korzystaniem z naszych obiektów od września, proszone są o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej: sport@gminaleszno.pl Nowością będą zajęcia z ZUMBY – w każdą środę i piątek o godzinie 19.00 Serdecznie zapraszamy!

 

HARMONOGRAM WAKACYJNY ZSR

Poniedziałek

Hala:

Tenis ziemny z Przemkiem Lewandowskim 3-14 sierpnia,

Pilates z Anią Jarkowską – 18.00-19.00

Boisko wielofunkcyjne:

Koszykówka  rez. Piotr Uliński 18.00-19.45

Boisko trawiaste:

Piłka nożna z Jakubem Przygodą – 17.00-18.30

Piłka nożna KS Partyzant Leszno 16.00 -17,30 rocznik 2009/10, 18.30-19.30 rocznik 2013/14

Wtorek

Hala:

Tenis ziemny z Przemkiem Lewandowskim 3-14 sierpnia,

Siatkówka rez. Roman Grzeszczuk 18.00-19.45

Boisko wielofunkcyjne:

Trening ogólnorozwojowy z Aleksandrą Niwińską – 19.00-19.55

Piłka nożna dla młodzieży  rez. Anna Dziuba 15.00-17.45

Koszykówka   rez. Piotr Uliński 18.00-18.45

Boisko trawiaste:

Piłka nożna KS Partyzant Leszno  – 16.00 do 17.30- rocznik 2011/12; 17.30 do 18.30 – rocznik 2007/08; 18.45 do 19.55 – seniorzy

Małe boisko trawiaste:

Piłka nożna rez. Tomasz Zieliński – 18.30-19.55

Środa

Hala:

Tenis ziemny z Przemkiem Lewandowskim 3-14 sierpnia,

Pilates z Anią Jarkowską – 18.00-19.00

Boisko wielofunkcyjne:

Koszykówka rez. Piotr Uliński 18.00-19.45

Boisko trawiaste:

Piłka nożna KS Partyzant Leszno – Leszno 16.00 -17.30 rocznik 2009/10, 17.30 do 18.15 – rocznik 2005/06;

Piłka nożna z Jakubem Przygodą – 18.30-19.45

Czwartek

Boisko wielofunkcyjne:

Piłka nożna dla młodzieży  rez. Anna Dziuba 15.00-17.45

Koszykówka  rez. Piotr Uliński 18.00-18.45

Hala:

Tenis ziemny z Przemkiem Lewandowskim 3-14 sierpnia,

Kettlebell z Marcinem Nalbertem – 19.00-19.55

Boisko trawiaste:

Piłka nożna KS Partyzant Leszno nożna  – 16.00 do 17.30- rocznik 2009/10; 17.15 do 18.15- rocznik 2007/08;

18.30 do 19.55- seniorzy

 

Piątek

Boisko wielofunkcyjne:

Piłka nożna dla młodzieży  rez. Anna Dziuba 15.00-17.45

Koszykówka  rez. Piotr Uliński 18.00-19.45

Hala:

Tenis ziemny z Przemkiem Lewandowskim 3-14 sierpnia,

Koszykówka: rez. Michał Kąpiński 18.00-19.45.

Boisko trawiaste:

Piłka nożna KS Partyzant Leszno – 16.30-18.00- rocznik 2005/06; 18.15.-19.15 – rocznik 2011/12

 

UWAGA! Boisko trawiaste jest podzielone z pięciometrową strefą buforową, przy dwóch grupach ćwiczących.

Na terenie ZSR mogę przebywać tylko grupy zorganizowane,

które zgłosiły chęć ćwiczenia i zostały ujęte w harmonogramie.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: sport@gminaleszno.pl

Limity zawodników i trenerów na otwartych obiektach sportowych od 18 maja 2020 r.:

 • boisko wielofunkcyjne: 14 osób + 2 trenerów
 • boisko trawiaste: 22 osoby + 4 trenerów

Grupy z trenerem wpuszcza pracownik ZSR zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zapisy na zajęcia z tenisa ziemnego: Przemysław Lewandowski, tel.: 609557787
Zapisy na zajęcia z lekkiej atletyki: Andrzej Andryszczyk, tel.: 609042699
Zapisy na treningi piłki nożnej: trenerzy KS Partyzant Leszno
Zgłoszenia na korzystanie z obiektu grup zorganizowanych w wolnych terminach prosimy przesyłać na adres: sport@gminaleszno.pl

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu organizacji zajęć sportowych w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w czasie epidemii i Regulaminów boisk ZSR.

Regulamin:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2020 r., zostaną udostępnione zewnętrzne obiekty sportowe ZSR, z których mogą korzystać wyłącznie grupy ćwiczące pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Leszno i grupy zorganizowane z wyznaczoną osobą odpowiedzialną (obowiązek rezerwacji mailowej).

Obiekty, które będą otwarte od 16 maja 2020 r.:

 • Boisko trawiaste
 • Boisko wielofunkcyjne

Godziny otwarcia boisk:

 • Poniedziałek- piątek w godzinach: 14.00 – 20.00
 • Sobota w godzinach: 10.00 – 18.00

Szczegółowe wytyczne:

 1. Organizatorem zajęć na boiskach jest: instruktor, trener Klubu Sportowego lub osoba odpowiedzialna za grupę.
 2. Organizator zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego zgłasza mailowo chęć korzystania z boisk ZSR na adres: sport@gminaleszno.pl 
 3. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00. (w przypadku wolnych terminów zgłoszenia będą przyjmowane również po tym czasie.)
 4. Rezerwacja jest równoznaczna z zobowiązaniem się trenera/instruktora do przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminów boisk oraz wytycznych Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
 5. W zajęciach grupowych, na wyznaczonym obiekcie, może brać udział jednorazowo
  6 zawodników i trener, w przypadku tenisa ziemnego 4 zawodników i trener. Obowiązuje absolutny zakaz przebywania na terenie ZSR innych osób poza ćwiczącymi i pracownikami obsługi. Od 18 maja na boisku trawiastym będzie mogło jednocześnie przebywać 22 osoby oraz 4 trenerów, a na boisku wielofunkcyjnym będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.
 6. Organizator przed każdymi zajęciami zgłasza grupę pracownikowi ZSR, osobiście wprowadza
  i wyprowadza grupę, za którą jest odpowiedzialny.
 7. Na trasie przemieszczania się na trening zawodnicy mają obowiązek używania maseczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
 8. Organizator jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników o trybie organizacji zajęć, ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc ich realizacji.
 9. Organizator zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć.
 10. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego, z wyjątkiem WC, które będzie udostępniane na żądanie.
 11. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.
 12. Trener oraz zawodnicy przebywający na boisku podczas zajęć zwolnieni są z obowiązku posiadania maseczek.
 13. Obowiązkowa jest przerwa 15 – minutowa pomiędzy jednostkami treningowymi, w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń.
 14. W trakcie zajęć zaleca się zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry między trenerem czy uczestnikami treningu.
 15. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania
  z szatni i węzła sanitarnego (prysznicy).
 16. Organizator musi zapewnić sprzęt do prowadzenia zajęć. Ze względów bezpieczeństwa ćwiczących ZSR nie udostępnia sprzętu do odwołania.
 17. Organizator zobowiązany jest do każdorazowej dezynfekcji sprzętu, wnoszonego na teren boiska przed rozpoczęciem zajęć i pomiędzy zajęciami, jeśli ma być użyty ponownie przez inną grupę.
 18. Organizator i zawodnicy przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do zasad bezpieczeństwa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.) oraz zaleceń pracownika ZSR będącego na zmianie.
 19. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest organizator.
 20. W marę możliwości technicznych i organizacyjnych, w późniejszym czasie mogą być udostępniane kolejne obiekty ZSR.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.

*W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują wytyczne Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia.