1

Ograniczenie pracy Urzędu Gminy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zawiadamiam o ograniczeniu pracy Urzędu Gminy w Lesznie

w sposób następujący:
 
1. wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów (nie dotyczy spraw związanych z USC oraz dowodami osobistymi i meldunkami, których załatwienie wymaga wcześniejszego kontaktu z sekretariatem pod numerem telefonu 22 725-80-05);
 
2. wprowadza się ograniczenia we wchodzeniu do Urzędu osób tam niezatrudnionych;
 
3. bezpośrednie złożenie dokumentów/korespondencji w formie papierowej dopuszczalne będzie poprzez jej pozostawienie w skrzynce pocztowej usytuowanej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu; w przypadku wymaganego potwierdzenia daty złożenia korespondencji, potwierdzenie to będzie dostarczane korespondencyjnie w formie elektronicznej lub papierowej;
 
4. zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel.
  • 22 725-80-05,
  • 22 725-84-52,
  • 22 725-90-35
w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 9.00–18.00, wtorek–środa 8.00–16.00, piątek 8.00–15.00 oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres urzad@gminaleszno.pl lub za pośrednictwem konta e-Puap;
 
5. płatności za wodę, śmieci oraz inne zobowiązania można realizować bez dodatkowych opłat w Banku Spółdzielczym przy ul. Sochaczewskiej 22 (informacje dotyczące faktur za zużycie wody są udzielane pod numerem telefonu 22 725-81-90, faktury będą wysyłane za pomocą korespondencji elektronicznej lub dostarczane przez gońca;
 
6. PSZOK będzie czynny według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej. Harmonogram odbioru odpadów
 
7. zapotrzebowanie na worki na śmieci należy zgłaszać telefonicznie pod nr 22 725-80-05, 22 725-84-52, 22 725-90-35 wew. 117 lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: odpady.oplaty@gminaleszno.pl podając zapotrzebowanie i adres, pod który mają one zostać dostarczone;
 
8. w sprawach, które wymagają dotrzymania terminów postępowania administracyjnego, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z urzędnikami. Wszelkie informacje dotyczące numerów telefonów do referatów oraz adresy mailowe są dostępne w poradniku interesanta na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Urzędu Gminy w Lesznie obowiązują od dnia 24 marca 2020 r. do dnia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 
Jednocześnie przypominam, że nie odbywają się zajęcia w gminnych świetlicach, ZSR, bibliotece, zawieszone są treningi klubów sportowych oraz zamknięte są place zabaw, siłownie zewnętrzne i targowisko w Lesznie.
 
Na podstawie § 10 w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) zawiadamiam o ograniczeniu pracy Urzędu Gminy w Lesznie
 
Komunikat na BIP
Wójt Gminy Leszno
Grzegorz Banaszkiewicz