Harmonogram odbioru odpadów

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dodatkowe odbiory:

⚫ Popiół odbieramy od listopada do marca.
Worki należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

Za budynkiem Urzędu Gminy  znajduje się kontener przystosowany do przechowywania popiołu.
⚫ Odpady wielkogabarytowe odbieramy w kwietniu i październiku.

Zgłoszeń dotyczących odbiorów należy dokonywać pod numerem (22) 725-80-05 wew. 109
w godzinach pracy Urzędu, co najmniej na dzień przed odbiorem do godziny 14:00 lub za pomocą adresów poczty elektronicznej lub

Kliknij w wybrany rejon, aby powiększyć

🟡 REJON 1
Czarnów, Gawartowa Wola, Powązki, Stelmachowo, Szadkówek, Trzciniec, Wilkowa Wieś, Korfowe
 

🟡 REJON 2
Grabina, Kępiaste, Łubiec, Marianów, Roztoka, Szymanówek, Julinek, Julinek Hotel

🟡 REJON 3
Feliksów, Grądki, Grądy, Plewniak, Podrochale, Towarzystwo Czarnów, Walentów, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Wilków

🟡 REJON 4 Leszno:
Mickiewicza, Bohaterów Puszczy Kampinoskiej, Miłosza, Kochanowskiego, Słowackiego, Leśmiana, Leśna, Podleśna, Sochaczewska, Sosnowa, Lema, Żeromskiego, Strażacka, Szkolna, Tuwima, Broniewskiego, Fabryczna, Sienkiewicza, Polna, Inżynierska

🟡 REJON 5 Leszno:
Aleja Wojska Polskiego, Błońska, Harcerska, Dobrzańskiego, Jaśminowa, Krótka, Księdza Jana Raczkowskiego, Kwiatowa, Mariana, Marysieńki, Młynarska, Murarska, Otuliny, Parkowa, Partyzantów, Podchorążych, Podzaborówek, Reginy, Tadeusza, Warszawska, Widokowa, Wrzosowa, Wspólna

🟡 REJON 6
Zaborów, Leszno : Ogrodowa, Piekarska, Wąska, Sokołowska

🟡 REJON 7
Zaborówek, Wiktorów

🟡 REJON 8
Wólka, Wyględy

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się za budynikem Urzędu Gminy w Lesznie, al. Wojska Polskiego 21.
Czynny  od 1 listopada do 31 marca w soboty dwa razy w miesiącu – zgodnie z harmonogramem w godzinach 9:00 – 14:00.

Czynny od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00.

Przyjmowanie są następujące odpady komunalne:

•budowlane i rozbiórkowe,
•zużyte świetlówki,
•chemikalia
•zużyte opony,
•zużyte akumulatory i baterie,
•przeterminowane leki i chemikalia,
•odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
•zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•bioodpady w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
•popiół,
•papa,
•papier i tektura
•tworzywa sztuczne,
•metal,
•szkło,
•opakowania wielomateriałowe,
•odpady wielkogabarytowe,
•folia, 
•sznurek. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WORKÓW I POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW

Firma odbierająca odpady zobowiązana jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach spełniających minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leszno.

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązuje system pojemnikowo -workowy.

Pojemniki na odpady mieszkańcy nabywają we własnym zakresie.

Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840-1:2013-05 – ruchome pojemniki na odpady. Spełniające normy pojemniki są przystosowane do ich mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Zgodnie z powyższą normą, maksymalne obciążenie pojemników 120 l to ok. 50kg, a 240 l to 100kg. 

Worki do segregacji odpadów zapewnia Urząd Gminy Leszno i pokrywa koszty ich zakupu.

Wykonawca po zabraniu zapełnionych worków będzie zobowiązany do pozostawienia mieszkańcom worków na wymianę. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy będzie sukcesywnie przekazywał Wykonawcy worki do segregacji odpadów dla mieszkańców. Wiecej informacji pod numerem telefonu 22 725-80-05 wewnetrzy 117

Firma odbierająca odpady  jest zobowiązana do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do poinformowania Urzędu Gminy Leszno o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.

Firma odbierająca odpady jest zobowiązana do załączenia dokumentacji fotograficznej i protokołu z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia zdarzenia.