1

Komunikat o ograniczeniu pracy Urzędu Gminy

Do Urzędu będzie można wejść po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Ograniczamy bezpośrednią obsługę interesantów.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z uwagi na dynamiczny wzrost zachorowań na COVID -19 zawiadamiam o ograniczeniu pracy Urzędu Gminy w Lesznie.

 • sprawy których nie można załatwić zdalnie, będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem Urzędu. Poradnik Interesanta

 

 • bezpośrednie złożenie dokumentów/korespondencji w formie papierowej dopuszczalne będzie przez jej pozostawienie w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu – potwierdzenie, jeśli jest wymagane, będzie dostarczane w formie elektronicznej lub papierowej;

 

 • zapewnia się możliwość kontaktu z Urzędem w celu przesłania korespondencji/załatwianie spraw
  za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej: urzad@gminaleszno.pl 
 • e-PUAP:  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  (/my4cdo1133/SkrytkaESP)
 • telefonicznie:
 • 22 725-80-05,
 • 22 725-84-52,
 • 22 725-90-35
 • płatności za wodę, śmieci oraz inne zobowiązania można realizować bez dodatkowych opłat w Banku Spółdzielczym przy ul. Sochaczewskiej 22
 • informacje dotyczące faktur za zużycie wody są udzielane pod numerem telefonu 22 725 81 90,
 • faktury będą wysyłane za pomocą korespondencji elektronicznej lub pocztą.
 • PSZOK będzie czynny według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej:
 • zapotrzebowanie na worki na śmieci należy zgłaszać telefonicznie lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: poi@gminaleszno.pl, podając zapotrzebowanie i adres, pod który mają one zostać dostarczone;

 

 • W związku z ograniczoną pracą Urzędu Gminy prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za wodę i ścieki oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne konta klientów. Przypominamy, że tymczasowe wyłączenie obsługi bezpośredniej interesantów w urzędzie gminy nie powoduje wstrzymania terminów płatności.

 

 • Wpłaty z tytułu podatków i innych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010

 

 • Informację o wysokościach kwot do zapłaty można uzyskać pod wewnętrznymi numerami telefonów: 
 • opłata za wodę i ścieki –115
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –117
 • podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 118
 • podatek od środków transportowych – 121
 • zajęcie pasa drogowego – 110
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –114
 • wpłaty z tytułu najmu lokalu –106

 

   Adres Urzędu Gminy: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

   Godziny pracy:

 • poniedziałek 9.00 – 18.00,
 • wtorek – środa 8.00 – 16.00,
 • piątek 8.00 – 15.00
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com