Ochrona środowiska

Przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew
i krzewów
Zgłoszenia dotyczące usuwania azbestu
Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Przyjmowanie wniosków dotyczących klęsk żywiołowych w rolnictwie
Pokój numer 23

mkielak@gminaleszno.pl
abiernacka@gminaleszno.pl

22 725 84 52
22 725 90 35
22 725 80 05
 wewnętrzny 109

Formularze do pobrania