Ochrona środowiska

Przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew
i krzewów
Zgłoszenia dotyczące usuwania azbestu
Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Kontrola palenisk w gospodarstwach domowych
Przyjmowanie wniosków dotyczących klęsk żywiołowych w rolnictwie
Pokój numer 23

mkielak@gminaleszno.pl

22 487 11 09

Formularze do pobrania