Ochrona środowiska

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew
i krzewów
Zgłoszenia dotyczące usuwania azbestu
Wydawanie poświadczeń dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego, wielkości tego gospodarstwa i posiadanych kwalifikacji
Kontrola palenisk w gospodarstwach domowych
Przyjmowanie wniosków dotyczących klęsk żywiołowych w rolnictwie
Pokój numer 2322 487 11 09

Formularze do pobrania