Wodociągi, kanalizacja i oświetlenie

Płatność za wodę i ścieki
Zawieranie umów na dostawę wody
Zawieranie umów na odbiór ścieków
Zgłaszanie awarii wodomierzy
Pokój numer 17
bok.wodociagi@gminaleszno.pl
22 725 81 90


Majster działu technicznego wodno – kanalizacyjnego
Janusz Rutkowski
Zgłaszanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej
Pokój numer 17
dt.wodociagi@gminaleszno.pl
W godzinach pracy Urzędu 22 725 81 90
Alarmowy poza godzinami pracy Urzędu 509 401 124

Zgłoszenia awarii oświetlenia
oswietlenie@gminaleszno.pl
Jakość wody
Wnioski o warunki techniczne:

  • przyłącza wodociągowe
  • kanalizacyjne

Pokój numer 22
Kierownik Referatu Wodciągów, Kanalizacji i Oświetlenia Marcin Klimek
22 725 80 05 wewnętrzny 110
mklimek@gminaleszno.pl
Formularze do pobrania