Wodociągi, kanalizacja i oświetlenie

Płatność za wodę i ścieki
Zawieranie umów na dostawę wody
Zawieranie umów na odbiór ścieków
Zgłaszanie awarii wodomierzy
Pokój numer 17
bok.wodociagi@gminaleszno.pl
22 725 81 90

Zgłoszenia awarii oświetlenia w godzinach pracy Urzędu

22 487 11 10
oswietlenie@gminaleszno.pl
Wnioski o warunki techniczne:

  • przyłącza wodociągowe
  • kanalizacyjne

Pokój numer 22
22 487 11 10
Kierownik Referatu Wodociągów, Kanalizacji i Oświetlenia Piotr Kuciej
Majster działu technicznego wodno-kanalizacyjnego
Janusz Rutkowski
– Zgłaszanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej
– Jakość wody
dt.wodociagi@gminaleszno.pl
509 615 037
Alarmowy poza godzinami pracy Urzędu 509 401 12
Formularze do pobrania