Wodociągi, kanalizacja i oświetlenie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Płatność za wodę i ścieki
Zawieranie umów na dostawę wody
Zawieranie umów na odbiór ścieków
Zgłaszanie awarii wodomierzy
Pokój numer 17

22 725 81 90


Majster działu technicznego wodno – kanalizacyjnego
Janusz Rutkowski
Zgłaszanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej

Jakość wody
Wnioski o warunki techniczne:

  • przyłącza wodociągowe
  • kanalizacyjne

Pokój numer 17

W godzinach pracy Urzędu 22 725 81 90
Alarmowy poza godzinami pracy Urzędu 509 401 124

Zgłoszenia awarii oświetlenia

Formularze do pobrania