Wodociągi, kanalizacja i oświetlenie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Płatność za wodę i ścieki
Zawieranie umów na dostawę wody
Zawieranie umów na odbiór ścieków
Zgłaszanie awarii wodomierzy
Pokój numer 17

22 725 81 90

Zgłoszenia awarii oświetlenia w godzinach pracy Urzędu

22 487 11 10

Wnioski o warunki techniczne:

  • przyłącza wodociągowe
  • kanalizacyjne

Pokój numer 22
22 487 11 10
Kierownik Referatu Wodociągów, Kanalizacji i Oświetlenia Dariusz Smoliński
Majster działu technicznego wodno-kanalizacyjnego
Janusz Rutkowski
– Zgłaszanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej
– Jakość wody

509 615 037
Alarmowy poza godzinami pracy Urzędu 509 401 124
Formularze do pobrania