Zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opiniowanie zgodności z planem miejscowym
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pokój numer 21
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Malinowska
zpgn@gminaleszno.pl
22 725 69 21

Formularze do pobrania