Zagospodarowanie przestrzenne

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opiniowanie zgodności z planem miejscowym
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pokój numer 21
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Malinowska

22 725 80 05 wewnętrzny 111
Formularze do pobrania