Warto wiedzieć

W tym miejscu publikować będziemy odpowiedzi na najczęściej zgłaszane do Urzędu Gminy pytania

Nieprawdziwe pogłoski

W związku z nieprawdziwymi informacjami, rozpowszechnianymi w internecie, uspokajamy:

w Gawartowej Woli (ani w żadnej innej części gminy Leszno) nie jest planowane utworzenie składowiska odpadów, opału ani złomowiska.

Poniżej publikujemy wyjaśnienie, przesłane w tej sprawie przez wójta gminy Leszno już miesiąc temu do sołtys Gawartowej Woli:

Pismo do sołtys wsi Gawartowa Wola

O uciążliwych przerwach w dostawie prądu

[AKTUALIZACJA: Odpowiedz PGE w sprawie awarii z 13.07.2020 ]

Wójt Gminy Leszno konsekwentnie interweniuje u dostawcy energii elektrycznej, PGE, w związku z częstymi przerwami prądu w naszej gminie. W październiku 2019 roku PGE poinformowało, iż zamierza w najbliższym czasie zastąpić część linii napowietrznych liniami podziemnymi. Pierwsza inwestycja – polegająca na podłączeniu centrum Leszna za pomocą dwóch linii kablowych o łącznej długości 12 km bezpośrednio do stacji w Piorunowie – ma być ukończona w 2020 roku (patrz: http://www.archiwum.gminaleszno.pl/aktualnosci/spotkanie-w%C3%B3jta-z-przedstawicielami-pge-dystrybucja.html).

Poniżej przedstawiamy niektóre z pism Wójta Gminy Leszno w tej sprawie:

Minister Energii Pani Poseł

PGE#1 PGE#2 PGE#3 PGE#4 PGE#5 PGE#6

O udostępnieniu danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej

Szanowni Państwo

Mail Poczty Polskiej, dotyczący udostępnienia danych osobowych, który od wczoraj wywołuje gorące dyskusje, nie ma podstawy prawnej. Dlatego też uspokajam, że na jego podstawie nie przekażę żadnych danych osobowych naszych mieszkańców.

Pozdrawiam

Wójt Gminy Leszno
Grzegorz Banaszkiewicz

O możliwej lokalizacji inwestycji drogowych i kolejowych CPK

Urząd Gminy nie był dotąd ani informowany, ani pytany o opinię na temat Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dyskusja wokół tych zagadnień jest jednak na bieżąco śledzona przez pracowników właściwych komórek Urzędu. Do tej pory nie opublikowano konkretnych propozycji lokalizacji planowanych inwestycji, drogowych czy kolejowych, a jedynie ich tzw. korytarze. Kiedy tylko rozpoczną się konsultacje, dotyczące konkretnych projektów, władze Gminy przedstawią swoją opinię na ich temat.

 

Goniec

Co roku Urząd Gminy ponosił wysokie koszty wysyłania decyzji podatkowych listami poleconymi. W celu minimalizacji tych kosztów, od 6 lutego br. korespondencja urzędowa do adresatów, zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Leszno, będzie doręczana przy udziale gońca. Z szacunkowych obliczeń wynika, że zatrudnienie gońca przyniesie 40 tysięcy złotych oszczędności.

 

O podatkach

W związku z licznymi zapytaniami, dlaczego niektóre grunty opodatkowane są podatkiem od nieruchomości, a inne podatkiem rolnym –  i co za tym idzie, różnią się one od siebie znacząco kwotą należnego podatku – wyjaśniamy:

Wszystkie grunty podlegają opodatkowaniu jednym z trzech podatków: od nieruchomości, rolnym lub leśnym. Podatkiem rolnym są objęte grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej, niż działalność rolnicza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej, niż działalność leśna. Wszystkie pozostałe grunty są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny ustalany jest zatem w oparciu o dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Organ podatkowy zobowiązany jest ustalić wymiar podatku biorąc pod uwagę kwalifikację tych gruntów oraz ich powierzchnię. Oznacza to, że Wójt Gminy działając jako organ podatkowy przy ustalaniu podatku od gruntu musi uwzględniać dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków i naliczać stawkę podatku zgodnie z tymi danymi. Każda zmiana wprowadzona do tej ewidencji skutkuje zmianą w opodatkowaniu danego gruntu. Przykładowo, jeśli grunty sklasyfikowane jako „grunty orne” oznaczone w ewidencji symbolem „R” zostaną zamienione na „tereny mieszkaniowe” oznaczone symbolem „B”, to grunt ten przestanie być opodatkowany podatkiem rolnym i należny będzie od niego podatek od nieruchomości.

Jeżeli podatnik kwestionuje ujawnione w ewidencji dane, to powinien wszcząć procedurę ich zmiany, kierując wniosek do właściwego organu, tj. do Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim.

 

Czy w Urzędzie Gminy w tej kadencji wzrosło zatrudnienie? [aktualizacja 2021]

Nie. Liczba osób, zatrudnionych w Urzędzie 19 listopada 2018 roku (dzień zaprzysiężenia Grzegorza Banaszkiewicza jako Wójta Gminy Leszno) oraz w dniu 31 stycznia 2020 roku prezentuje się następująco:

  19.11.2018 31.01.2020
stanowiska urzędnicze 44 43
na zastępstwo 0 1
stanowiska pomocnicze i obsługi 21 19
konserwatorzy OSP 5 5
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy 4 0
     
RAZEM: 74 68

 

  19.11.2018 04.01.2021
stanowiska urzędnicze 44 43
na zastępstwo 0 1
stanowiska pomocnicze i obsługi 21 18
konserwatorzy OSP 5 5
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy 4 0
     
RAZEM: 74 67