XXXVI Sesja Rady Gminy Leszno 27.01.2021 r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia; 2. Przyjęcie porządku obrad; 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej; 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 21 grudnia 2020 r., 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów – obszar przy stawach; 6. Podjęcie … Czytaj dalej XXXVI Sesja Rady Gminy Leszno 27.01.2021 r.