Lepsze powietrze

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 2000 zł na zasadzie dotacji celowej z budżetu gminy Leszno służącej dofinansowaniu kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwalą nr XVII/102/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 listopada 2019 r. o dotacjach „Lepsze powietrze”.

Wnioski, które zostały złożone przez mieszkańców po 30 sierpnia 2020 roku zostaną rozpatrzone w styczniu 2021 roku.

W ubiegłym roku Gmina podpisała 35 umów z mieszkańcami na łączną kwotę:  66 044 zł. W ramach tej dotacji znów  będzie można skorzystać z gminnego dofinansowania przeznaczonego na  wymianę źródeł ciepła starej generacji na nowe, „niskoemisyjne” źródła ciepła tj. w przypadku likwidacji  węglowego  i zastąpieniu go przez nowe źródło opalane paliwem gazowym, olejowym lub biomasą lub zastąpieniu pieca gazowego, olejowego lub opalanego biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

Dotacja będzie przekazywana na konto Wnioskodawcy  po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zawiązaniu z Wnioskodawcą umowy  będącej podstawą jej udzielenia.

Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane do wyczerpania kwoty 80.000 zł, która została przeznaczona na ten cel w budżecie gminy na 2021 roku. 

Dotacja będzie przekazywana na konto Wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zawiązaniu z Wnioskodawcą umowy będącej podstawą jej udzielenia.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat dotacji udzielają Państwu pracownicy referatu funduszy zewnętrznych pod numerem telefonu 22 725 80 05, wewnętrzny 105.

Do pobrania 

1. zał. 1 formularz wniosku o dotację składany przez osoby fizyczne
2. zał. 2 formularz wniosku składany przez podmioty
3. zał. 3 formularz wniosku o rozliczenie składany przez osobę(1)
4. zał. 4 formularz wniosku o rozliczenie składany przez podmioty
5. zał. 5 formularz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością (002)-skonwertowany
6. zał. 6 ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI-skonwertowany
7. zał. 7 OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS-skonwertowany