Lepsze powietrze

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ruszył nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 2.000 zł na zasadzie dotacji celowej z budżetu Gminy Leszno służącej dofinansowaniu kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwalą nr XVII/102/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 listopada 2019 r. o dotacjach „Lepsze powietrze”. Wnioski można składać do 30 sierpnia 2020 roku lub do wyczrepania środków.

W ramach tej dotacji będzie można skorzystać z dofinansowania przeznaczonego na wymianę źródeł ciepła starej generacji na nowe, „niskoemisyjne” źródła ciepła tj. w przypadku likwidacji pieca węglowego i zastąpieniu go przez nowe źródło opalane paliwem gazowym, olejowym lub biomasą lub zastąpieniu pieca gazowego, olejowego lub opalanego biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

Dotacja będzie przekazywana na konto Wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zawiązaniu z Wnioskodawcą umowy będącej podstawą jej udzielenia.
Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy na rok 2020. Wnioski o dotację Lepsze powietrze można pobrać ze strony internetowej lub w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Zasady udzielania dotacji, tryb oraz sposób rozliczania zawarte są w Uchwale nr XVII/102/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 listopada 2019 r. o dotacjach „Lepsze powietrze”.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat dotacji udzielają Państwu pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu 22 725 80 05 numer wewnętrzny 105.

Do pobrania 

1. zał. 1 formularz wniosku o dotację składany przez osoby fizyczne
2. zał. 2 formularz wniosku składany przez podmioty
3. zał. 3 formularz wniosku o rozliczenie składany przez osobę(1)
4. zał. 4 formularz wniosku o rozliczenie składany przez podmioty
5. zał. 5 formularz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością (002)-skonwertowany
6. zał. 6 ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI-skonwertowany
7. zał. 7 OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS-skonwertowany