Lepsze powietrze

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 2000 zł na zasadzie dotacji celowej z budżetu gminy Leszno służącej dofinansowaniu kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą  nr XVII/102/2019 Rady Gminy Leszno 27 listopada 2019 r. o dotacjach „Lepsze powietrze”.

Wnioski, które zostaną złożone przez mieszkańców po 30 sierpnia 2023 roku zostaną rozpatrzone w styczniu 2024 roku.

Od początku realizacji projektu w latach 2020 – 2022 roku, Gmina podpisała 99 umów z mieszkańcami na łączną kwotę:  186 569 zł.     

W ramach tej dotacji można skorzystać z gminnego dofinansowania przeznaczonego na wymianę źródeł ciepła starej generacji na nowe, „niskoemisyjne” źródła ciepła tj. w przypadku likwidacji  węglowego i zastąpieniu go przez nowe źródło opalane paliwem gazowym, olejowym lub biomasą lub zastąpieniu pieca gazowego, olejowego lub opalanego biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

Dotacja będzie przekazywana na konto Wnioskodawcy  po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zawiązaniu z Wnioskodawcą umowy będącej podstawą jej udzielenia.

Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane do wyczerpania kwoty 50 000 zł, która została przeznaczona na ten cel w budżecie gminy na 2023 roku. 

Dotacja będzie przekazywana na konto Wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zawiązaniu z Wnioskodawcą umowy będącej podstawą jej udzielenia.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat dotacji udzielają Państwu pracownicy referatu funduszy zewnętrznych pod numerem telefonu 22 487 11 05.

Do pobrania:

1. zał. 1 formularz wniosku o dotację składany przez osoby fizyczne
2. zał. 2 formularz wniosku składany przez podmioty
3. zał. 3 formularz wniosku o rozliczenie składany przez osobę(1)
4. zał. 4 formularz wniosku o rozliczenie składany przez podmioty
5. zał. 5 formularz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością (002)-skonwertowany
6. zał. 6 ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI-skonwertowany
7. zał. 7 OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS-skonwertowany