Gmina

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Leszno

Mapa ogólna gminy skala 1:20 000

POŁOŻENIE

Gmina Leszno położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie warszawskim zachodnim. W centrum gminy, w odległości 20 km od Warszawy znajduje się miejscowość Leszno – siedziba władz. Leszno leży przy skrzyżowaniu dróg krajowych Warszawa – Sochaczew i Nowy Dwór Mazowiecki – Błonie. Powierzchnia Gminy Leszno wynosi 12503 ha, z czego 51 % stanowią użytki rolne (w tym grunty orne 39 %). Gmina ma profil rolniczy – jest znaczącym ośrodkiem upraw w rejonie Warszawy, zwłaszcza warzyw, a także zbóż i roślin okopowych. Blisko połowę terytorium gminy (46%) stanowi Kampinoski Park Narodowy. Należy dodać, że prawie cała gmina położona jest w zasięgu otuliny Parku. Gmina Leszno od wschodu graniczy z gminami: Izabelin i Stare Babice, za których wschodnimi granicami rozpościera się Warszawa. Na południu i zachodzie graniczy Leszno z kolejnymi 3 gminami powiatu warszawskiego zachodniego: Ożarowem Mazowieckim, Błoniem i Kampinosem. W części południowo-zachodniej na niewielkim odcinku sąsiaduje z gminą Teresin z powiatu sochaczewskiego. Granica północna jest granicą z powiatem nowodworskim, a dokładnie z jego 2 gminami: Leoncinem i Czosnowem.

HISTORIA 

Dzieje Leszna sięgają okresu 1400-1200 lat przed narodzeniem Chrystusa, kiedy to w okolicy dzisiejszego cmentarza i jeziora Tomczyn powstała pierwsza osada. W średniowieczu Leszno stało się siedzibą Leszczyńskich herbu Boża Wola. Najstarszy wykaz wiosek parafii Leszno i ich właścicieli pochodzi z roku 1579. Przez długi okres Leszno było własnością prywatną, należało m.in. do Plichtów, Łuszczewskich, Szymanowskich, Piotrowskich. W I połowie XVIII wieku powstał pałac Łuszczewskich w otoczeniu parku. Przełomowy dla Leszna był rok 1849, w którym właściciel tutejszego majątku Michał Piotrowski oraz Jan Berhson i S-ka rozpoczęli budowę Cukrowni „Michałów”.

Druga co do wielkości miejscowość gminy – Zaborów – wspomniana była po raz pierwszy w 1239 roku. W 1921 roku stała się siedzibą gminy Zaborów i była nią do 1954 roku, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej gminy zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powstały gromady. Kiedy gminy reaktywowano w 1973 roku, Zaborów stał się częścią gminy Leszno.

HERB

W błękitnym polu kartusza, godło szlacheckiego herbu Lubicz – podkowa barwy stalowej, barkiem do góry, wewnątrz znajduje się srebrny krzyż kawalerski. Taki sam, lecz mniejszy srebrny krzyż, umieszczono na jej barku. Poniżej podkowy, dwa złote kłosy pszeniczne ustawione w pas, połączone pośrodku medalionem na którym znajduje się litera L.

Herb gminy Leszno nawiązuje do rodowego herbu najdawniejszych właścicieli tej miejscowości, rodziny Leszczyńskich – herbu Bożawola. Ich herb był często spotykaną na Mazowszu odmianą herbu Lubicz. W dolnej części herbu gminy Leszno, widnieją poza godłem rycerskim, umieszczone dwa złociste kłosy pszeniczne, będące symbolem jej rolniczego charakteru. Kłosy łączy owalny medalion z wpisaną literą L – monogram nazwy własnej Leszna.

We wrześniu 1995 roku – podczas obchodów święta dożynek w Lesznie, najważniejszą częścią uroczystości była polowa msza świeta celebrowana przez księdza prymasa Józefa Glempa, podczas której dokonane zostało uroczyste poświęcenie przez niego herbu oraz flagi gminy Leszno.