Wybory sołtysów i rad sołeckich [aktualizacja 17.03]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kończy się kadencja części sołtysów i rad sołeckich w gminie Leszno. W związku z tym wkrótce odbędą się zebrania wiejskie, podczas których zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich na kolejną kadencję 2023–2027.

Zgłoszenia kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej wraz z przeprowadzeniem wyborów odbędą się bezpośrednio na zebraniu wyborczym zwołanym przez wójta gminy Leszno.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przez osoby uczestniczące w zebraniu i głosowaniu. Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy sołectwa, którzy w dniu jego odbywania mają czynne prawo wyborcze.

Aby wybory były ważne, w zebraniu wiejskim powinno uczestniczyć 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się wymagana liczba mieszkańców, zwołuje się zebranie wiejskie w drugim terminie, które zazwyczaj przeprowadzane jest 30 minut później bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

Zgodnie ze statutami sołectw wybory sołtysów i członków rad sołeckich zarządza wójt gminy Leszno, najpóźniej w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji organów sołectwa. Wójt ustala miejsce i termin wyborów. O terminach zebrań wiejskich będziemy informować na bieżąco aktualizując ten wpis.

Wybory nie dotyczą sołectw: Leszno-Wschód, Leszno-Południe i Leszno-Północ, ponieważ zgodnie ze statutami tych sołectw kadencja ich organów trwa pięć lat i zakończy się w czerwcu 2024 roku.

Sołectwo Termin i miejsce wyborów
Czarnów  
Feliksów  
Gawartowa Wola 12.04|godz.18| OSP Gawartowa Wola 
Grądy  
Kępiaste 11.04|godz.18|OSP Łubiec 
Korfowe  
Łubiec  
Marianów  
Powązki 13.03|godz.18|Szymanówek nr 85/6
Roztoka  
Szadkówek  
Trzciniec  
Walentów  
Wąsy Kolonia  
Wąsy Wieś 31.03|godz.18| Wąsy Wieś posesja numer 7
Wiktorów  
Wilkowa Wieś  
Wilków  
Wólka  
Wyględy  
Zaborów: 30.03|godz. 17:00 | OSP Zaborów
Zaborówek  

W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji z mandatu przez sołtyskę sołectwa Leszno-Północ nowe wybory na to stanowisko odbędą się 6 kwietnia 2023 r. Zebranie rozpocznie się o godz. 17.45 w Urzędzie Gminy Leszno przy al. Wojska Polskiego 21 w sali konferencyjnej (pokój nr 32).