2 mln zł na renowację budynku dawnej kuźni w Zaborowie 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Pozyskaliśmy 2 mln zł funduszy zewnętrznych na renowację budynku dawnej kuźni w Zaborowie. 

Budynek znajdujący się na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie będzie poddany gruntownemu remontowi. Ponieważ jest on wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego oraz do gminnej ewidencji zabytków, prace będą prowadzone pod kontrolą konserwatora zabytków. Ich zakres będzie obejmował m.in.:

  • wymianę konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, 
  • wymianę orynnowania oraz 
  • wymianę drewnianych stropów parteru i ich docieplenie. 

Planowany jest także remont elewacji oraz wymiana podłóg.

Po renowacji budynek będzie przeznaczony na potrzeby organizacji spotkań i wydarzeń lokalnych.