Apel do Marszałka Województwa Mazowieckiego [aktualizacja o odpowiedź marszałka]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

09.08
Pozytywna odpowiedź marszałka na apel wójta gminy Leszno i burmistrza Błonia. 

 

23.06
Wójt gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz wraz z burmistrzem Błonia Zenonem Reszką zwrócili się do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika o umieszczenia w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2022 zadania dotyczącego drogi dla rowerów (DDR).

Chodzi konkretnie o uzupełnienie przedsięwzięcia „Przebudowa DW nr 579 Kazuń – Błonie. Etap II (odc. od km 22+600 do km 27+290) – nr postępowania 020/21” o budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 22+600 do Białut – około 1800 m.

Brakujący odcinek bezpiecznej drogi dla rowerów pomiędzy Błoniem a Lesznem i Kampinoskim Parkiem Narodowym nie jest niczym uzasadniony – argumentuje wójt Banaszkiewicz w piśmie do marszałka. Zwłaszcza że gmina Leszno przygotowuje się do budowy dróg rowerowych na swoim terenie, więc połączenie sieci DDR-ów na terenie gminy Błonie z drogami przygotowywanymi w Lesznie powinno zyskać status priorytetowy.

Kompletny projekt ww. drogi dla rowerów został wykonany przez gminę Błonie i przekazany do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2018 r. Projekt został przyjęty i miał być realizowany przez MZDW razem z przebudową odcinka drogi 579 Leszno–Błonie. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót, jednak z niewiadomych powodów w zakresie prac nie ujęto wykonania brakującego odcinka drogi dla rowerów. Przewidziano tylko DDR od Błonia do miejscowości Białuty. Dalej w kierunku gminy Leszno, czyli Kampinoskiego Parku Narodowego, powstała przerwa w ciągu trasy rowerowej na odcinku około 1800 m. Stwarza to bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu rowerowego i samochodowego na drodze wojewódzkiej nr 579.