Bieżące naprawy dróg

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Trwają remonty dróg gminnych. Obecnie wykonawca pracuje na ulicy Marysieńki. Po skończeniu tego odcinka drogi prace przeniosą się na przedłużenie ulicy Tuwima. W najbliższym czasie zaplanowane jest rozpoczęcie prac nad remontem ulicy wewnątrz osiedla mieszkaniowego przy ulicy Błońskiej oraz remont przedłużenia Alei Wojska Polskiego.

Na kilku drogach utwardziliśmy nawierzchnię za pomocą kruszywa i destruktu, inne są profilowane i wałowane. Wyboru dokonujemy na podstawie oceny obciążenia ruchem oraz oceny stanu dotychczasowej nawierzchni. Tam, gdzie remont istniejącej nawierzchni bez jej wzmocnienia pozwala, kładziony jest destrukt oraz kruszywo. Remont drogi za pomocą destruktu we wsi Kępiaste Górne został zaplanowany w ramach realizacji zadań sołeckich. We wsi Kępiaste została naprawiona nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 183 m². 

Wykonanie remontów dróg przy użyciu destruktu bitumicznego jest ze względu na cenę optymalne dla wzmocnienia istniejących dróg gruntowych. Ta technologia wykonania poprawy nawierzchni dróg została użyta przy remoncie ulicy Rysia w Marianowie oraz ulic Marysieńki i Widokowej. 

Poprawa nawierzchni dróg polegająca na profilowaniu i wałowaniu została przeprowadzona we wsiach Gawartowa Wola i Stelmachów. Wyrównane zostały również ul.Podleśna, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Górna. Prace remontowe objęły drogi w Wyględach, Wólce i Feliksowie: ul. Topolowa, ul. Leśna, ul. Chabrowa, ul. Krajewskiego, ul. Graniczna, ul. Zachodnia, ul. Modrzewiowa.