Budżet Obywatelski Gminy Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

5.09

Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Gminy Leszno. Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców gminy Leszno.

Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę. Wejdź na stronę –> www.bo.gminaleszno.pl i oddaj swój głos na jeden z sześciu projektów. 

28.07
Wykaz projektów zatwierdzonych, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2023.

Nazwa projektu Szacunkowy koszt Krótki opis projektu
Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Zaborowie oraz renowacja płyty boiska piłkarskiego w Lesznie.

 

80.000,00 zł Budowa systemu nawadniania boiska w Zaborowie oraz renowacja płyty boiska w Lesznie. Na boisku w Lesznie zostanie wykonane: aeracja, wertykulacja, dosiew trawy, położenie trawy z rolki w polach bramkowych, nawożenie, piaskowanie, spulchnianie.
Wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) drogi, ulicy Brzozowej  w miejscowości Zaborówek – Zaborówek, ul. Brzozowa gmina Leszno, dz. ew. nr 160/2, 521, 523/21. 80.000,00 zł Wykonanie projektu budowy (modernizacji) drogi gminnej – ulicy Brzozowej w Zaborówku, czyli przebudowa infrastruktury drogowej w postaci nowej nawierzchni drogi wraz z progami zwalniającymi, zaprojektowanie odwodnienia drogi, chodnika oraz oświetlenia.
Razem dbamy o środowisko – montujemy domki dla owadów zapylających, zasadzamy drzewa i krzewy 6.600,00 zł Postawienie na terenie pasa zieleni 4 domków dla owadów oraz posadzenie 10 drzew i krzewów w pasie zieleni. Lokalizacja miejsca – pasmo pasa drogowego – zieleni przy ulicy Ogrodowej w Lesznie.
Całoroczna siedziba Koła Gospodyń Wiejskich „Wyględne Dziewczyny” – zaplecze gospodarcze siedziby Koła Gospodyń Wiejskich „Wyględne Dziewczyny” 47.500,00 zł Postawienie całorocznego kontenera służącego jako zaplecze gospodarcze dla siedziby Koła Gospodyń Wiejskich „Wyględne Dziewczyny”, do dyspozycji działań Koła oraz mieszkańców wsi Wyględy, Zaborów i innych wsi w gminie Leszno. Kontener zostanie ustawiony na terenie gminnej Świetlicy w Zaborowie.
Leszno Spot / graffiti, mural, lesznowska impreza i chill  80.000,00 zł Atrakcyjne pomalowanie ram i ekranów wygłuszających Skatepark podczas warsztatów graffiti, ciekawe ozdobienie miejsca kojarzonego z kulturą, czyli wspólne zaprojektowanie muralu, organizacja imprezy.
Bezpłatne warsztaty edukacyjno – integracyjne

 

5.500,00 zł Realizacja 5 warsztatów o charakterze edukacyjno – integracyjnym dla mieszkańców gminy Leszno. Umożliwienie mieszkańcom atrakcyjnego, ciekawego spędzenia czasu wolnego przy jednoczesnym zyskaniu nowych umiejętności, kompetencji, własnoręcznie wykonanych przedmiotów.