Ferie 2023 – „Akcja zima”

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

8.02.2023

Aktualizacja godzin wyjazdów

  Leszno Łubiec Czarnów Zaborów
poniedziałek
wtorek 08:20 08:00 08:20 08:00
środa 08:30 08:10 08:20 08:40
czwartek 10:30 10:10 09:20 09:40
piątek 09:30 09:10 07:20 07:40

 

Tytuły filmów, na które pojedziemy 15.02. „Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka” oraz „Zadziwiający kot Maurycy”.

Uruchamiamy zapisy na zimowe półkolonie organizowane przez Świetlice Gminy Leszno. Liczba miejsc jest ograniczona! Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy na każdy z dwóch tygodni turnusu feryjnego będą prowadzone od piątku 3 lutego do wyczerpania miejsc. 

Prosimy o zgłoszenia chęci udziału pod poniższymi numerami telefonów (w godzinach pracy świetlic) oraz wypełnienie i dostarczenie do wybranej świetlicy karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (wypełnij punkt I i II). 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku_PDF

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku wersja edytowalna

Magdalena Czekała

Świetlica w Czarnowie
Czarnów 8, Czarnów
663 178 580

Emilia Frydrych

Świetlica w Lesznie
ul. Szkolna 10, Leszno
571 793 283

Stanisława Rzymka

Świetlica w Łubcu
Łubiec 19 B, Łubiec
789 193 537

Kinga Tomaszewska-Bagan

Świetlica w Zaborowie
ul. Kujawskiego 5, Zaborów
510 643 767

REGULAMIN ZIMOWYCH PÓŁKOLONII 

 Ferie 2023 – „Akcja zima”

Opiekunowie podczas trwania półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze i bezpieczne warunki do wypoczynku.

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 7–14 lat będące mieszkańcami gminy Leszno.
 2. Regulamin dotyczy półkolonii: Ferie 2023 – „Akcja zima”. Obowiązuje w terminie od 13 do 24 lutego 2023 r.
 3. Zapisy uczestników na półkolonie przyjmowane będą przy użyciu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (wypełnij punkt I i II).
 4. Umów się telefonicznie (w godzinach pracy), aby przekazać kartę do wybranej świetlicy. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Jeśli zgłoszeń będzie więcej niż miejsc powstanie lista rezerwowa.   
 • Magdalena Czekała, Świetlica w Czarnowie 663 178 580
 • Emilia Frydrych, Świetlica w Lesznie, 571 793 283
 • Stanisława Rzymka, Świetlica w Łubcu, 789 193 537
 • Kinga Tomaszewska-Bagan, Świetlica w Zaborowie, 510 643 767
 1. Uczestnictwo dziecka w półkoloniach jest płatne. Wpłata w wysokości 150 zł będzie przyjmowana jednorazowo w poniedziałek, pierwszego dnia turnusu feryjnego. 
 2. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku udostępniona zostanie na stronie gminaleszno.pl oraz w budynkach Świetlic gminy Leszno.
 3. Rodzic/opiekun prawny może zapisać dziecko/dzieci tylko na jeden tygodniowy turnus feryjny 
 4. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na półkolonie jest: poprawne wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w punkcie I i II oraz dostarczenie oryginału osobiście do wybranej świetlicy. 
 5. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w świetlicach w Zaborowie, Łubcu i Czarnowie oraz w godzinach 8:00 – 17:00 w świetlicy w Lesznie.
 6. Program półkolonii zostanie opublikowany na stronie www.gminaleszno.pl oraz dostępny będzie w siedzibach Świetlic Gminy Leszno. 
 7. Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z wybranej przez siebie Świetlicy Gminy Leszno w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność.
 8. Uczestnicy mają obowiązek: 
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawcy
 • przestrzegać harmonogramu zajęć
 • dbać o porządek wokół siebie
 • dbać o higienę osobistą i czystość
 • zachowywać się kulturalnie wobec pozostałych uczestników oraz wychowawców
 • być zaopatrzonym w strój odpowiedni do zajęć 
 1. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać samowolnie terenu półkolonii. Niewykonywanie poleceń wychowawców, rażące nieprzestrzeganie regulaminu i zasad może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników.
 2. Rodzic/prawny opiekun jest odpowiedzialny materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez dziecko.
 3. Organizator półkolonii nie zapewnia wyżywienia.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej gminaleszno.pl oraz wywieszony w budynkach Świetlic. 

Harmonogram: 

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek
13 lutego 14 lutego 15 lutego 16 lutego 17 lutego
Gościniec Julinek 

Czarnów/Zaborów

od 9 do 12

Leszno/Łubiec

od 12:30 do 15:30

Lodowisko w Sochaczewie

od 9:00 do 11:00

 

Cinema City Bemowo 

od 10:00

Muzeum Ewolucji w PKiN
+ wjazd na 30 piętro
11:00 – 50 osób
i 12:00 – 50 osób
Fun Park Digiloo

9:00 – 11:00 | 11:00 – 13:00

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek
20 lutego 21 lutego 22 lutego 23 lutego 24 lutego
 

Dzień w Świetlicach

„Ślady na śniegu” Spektakl dla dzieci Teatru Bajaderka

+ animacje 

Lodowisko w Sochaczewie 

od 9:00 do 11:00

Cinema City Bemowo

 

Muzeum Ewolucji w PKiN
+ wjazd na 30 piętro
11:00 – 50 osób
i 12:00 – 50 osób
Fun Park Digiloo

9:00 – 11:00 | 11:00 – 13:00

  ADRESY
  Olimpijska 3,

96-500 Sochaczew

Powstańców Śląskich 126A, 01-466 Warszawa plac Defilad 1,

00-110 Warszawa

Dominika Merliniego 2,

02-511 Warszawa

 

Świetlice będą czynne w godzinach: 

 • Leszno 08:00 – 17:00
 • Czarnów 08:00 – 16:00
 • Łubiec 08:00 – 16:00
 • Zaborów 08:00 – 16:00