Gminny Program Rewitalizacji

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów, które zostaną objęte Gminnym Programem Rewitalizacji.

Zachęcamy do wypełniania ankiety. Poniżej w wersji elektornicznej lub w wersji papierowej dostępnej w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy.

Przeczytaj opracowanie służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Leszno.

Zaborów

Leszno Południe

Gawartowa Wola

Projekt uchwały z dnia 14 lutego 2020 roku