Komunikat w sprawie przetargu na odbiór odpadów

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020 został unieważniony decyzją Wójta Gminy z 30 grudnia 2019 roku.

Do przetargu zgłosił się tylko jeden wykonawca – konsorcjum firm „BYŚ Wojciech Byśkiniewicz”
i „Eko-Byś” Sp. z o.o. – który zaproponował ofertę niemal dwukrotnie wyższą od kwoty, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ofercie oszacowano koszt odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów w roku 2020 na kwotę 6.183.685,75 zł. (gmina Leszno planowała przeznaczyć na ten cel 3.333.563,00 zł).

Po przeliczeniu na 9961 zadeklarowanych mieszkańców dałoby to koszt ok. 51,73 zł na osobę miesięcznie. W związku z powyższym, Wójt Gminy Leszno podpisał 31 grudnia 2019 roku umowę z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą. Na jej podstawie odpady będą odbierane do końca lutego 2020 roku.

Szczegóły harmonogramu odbioru odpadów można znaleźć w zakładce – odpady komunalne.
Kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Zawarta w zeszłym tygodniu umowa gwarantuje odbiór wszystkich frakcji odpadów.
Jak poprzednio, będą one ważone przed wywiezieniem z terenu gminy Leszno – Gmina zapłaci dokładnie za tyle odpadów, ile odda wykonawcy usługi.

Zachęcamy do ograniczania ilości odpadów – im będzie ich mniej, tym mniej jako gmina zapłacimy za ich wywóz i zagospodarowanie!