Nowy przetarg na odbiór odpadów [AKTUALIZACJA]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

5 lutego br. Urząd Gminy przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu, dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leszno.
Po jego publikacji, ogłoszony zostanie nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
a w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowana zostanie dokumentacja przetargowa.

Jak wcześniej informowaliśmy, w poprzednim złożona została tylko jedna oferta, na kwotę niemal dwukrotnie większą, niż zaplanowana w tegorocznym budżecie gminy.

W związku z tym, w powtórzonym przetargu rozdzieliliśmy zamówienie, oddzielając odbiór
i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych od odpadów biodegradowalnych. Liczymy, że taki podział być może spowoduje większe zainteresowanie potencjalnych oferentów, którzy zdecydują się złożyć ofertę na realizację poszczególnych części zadania.

Aktualizacja: przetarg został ogłoszony 10 lutego. Więcej informacji na BIP.

http://www.leszno.bipgminy.pl/public/popup.php?id_menu_item=188154