Opłaty za odpady

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dwóch przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które zostały zorganizowane w tym roku, złożone oferty przekraczały dwukrotnie środki, jakie Gmina Leszno zamierzała wydać na ten cel.

W związku z tym na najbliższej sesji Rady Gminy radni zdecydują, czy do 3.572.960 zł (kwota uchwalona w budżecie na 2020 rok) dołożyć 1.292.810 zł.

Nie wystarczy to jednak na pokrycie całości kosztów działania systemu. Stawka za odbiór odpadów będzie musiała wzrosnąć do 33 zł miesięcznie.

W trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej Wójt Grzegorz Banaszkiewicz zaproponuje Radzie Gminy wprowadzenie ulg, dzięki którym osoby najuboższe płacić będą dotychczasową stawkę – 20 zł. Zostanie także wprowadzona ulga za kompostowanie oraz będzie utrzymana ulga dla rodzin wielodzietnych.

Informujemy również, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów „zielonych” został unieważniony i będzie ogłoszony ponownie. W ostatnim przetargu oferta, która pozwalała na oszczędności liczone w setkach tysięcy złotych rocznie musiała zostać odrzucona z powodu braków formalnych, a druga oferta nie mieściła się w budżecie Gminy. Uzasadnienie jest dostępne na BIP