Podpisanie porozumienia w sprawie budowy mieszkań czynszowych w Zaborowie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W czwartek 26 listopada br. wójt Grzegorz Banaszkiewicz podpisał z prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiejem Druzińskim porozumienie w sprawie powołania spółki, która miałaby zająć się budową dostępnych czynszowo mieszkań na wynajem w Zaborowie.

Na powołanie spółki, w której jedynymi udziałowcami byłaby Gmina Leszno oraz reprezentowany przez KZN Skarb Państwa, pozwolą rozwiązania zawarte w nowych przepisach dotyczących wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości miałby wnieść do spółki należące do Skarbu Państwa działki w Zaborowie o numerach 427/51 i 427/50. Środki na objęcie swoich udziałów w spółce Gmina pozyska w całości z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Mieszkania, które miałyby powstać, będą wykonane w wysokim standardzie i ograniczonym ustawowo czynszu – w warunkach naszej gminy ok. 13 zł za m2.

Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala w tym miejscu na budowę budynków nie wyższych niż dwanaście metrów. 

 

Gminy to kluczowi partnerzy, do których skierowany jest program mieszkaniowy polegający na budowie dostępnych czynszowo mieszkań na wynajem. Krajowy Zasób Nieruchomości nawiązał do tej pory współpracę z blisko setką gmin, a z ponad czterdziestoma podpisał oficjalne dokumenty o współpracy.

Szczegóły i dokładne warunki współpracy są jeszcze na etapie prac w parlamencie. Rozstrzygnięcia będą znane jeszcze przed podjęciem ewentualnej decyzji o założeniu spółki – Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Utworzona spółka, zgodnie z ustawą, będzie nosić nazwę Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i podlegać będzie przepisom ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Decyzja o ewentualnej budowie bloku na działkach o numerach 427/51 i 427/50 w Zaborowie będzie poddana konsultacjom społecznym z mieszkańcami.