Pomoc przedsiębiorcom z gminy Leszno [AKTUALIZACJA – PLIKI DO POBRANIA]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt gminy Leszno przygotował dwa projekty uchwał, które zostały przyjęte podczas sesji Rady Gminy 23 kwietnia. Uchwały mają pomóc gminnym przedsiębiorcom i będą dotyczyły:

  • Zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Pobierz plik nr 1 w formacie PDF-Zwolenienie z podatku

Pobierz plik nr 1 w formacie DOC-Zwolnienie z podatku

Pobierz plik nr 2 w formacie PDF-Zwolenienie z podatku

Pobierz plik nr 2  w formacie DOC-Zwolnienie z podatku

 

  • Przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Pobierz plik w formacie PDF-Przedłużenie terminów

Pobierz plik w formacie DOC-Przedłużenie terminów

 

Rada Gminy, działając na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, może zwolnić z płacenia podatków od nieruchomości tych przedsiębiorców, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej, lub przedłużyć im terminy płatności.

Proponowane projekty uchwał zwalniają od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności w czasie epidemii. Dotyczy tych, którzy 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą i odnotowali pogorszenie płynności finansowej. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika:

  • skorygowanej deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 rok – jeśli podatnikiem jest osoba prawna,
  • informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna,
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców,
którzy 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą oraz odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wydłużenie czasu na opłaty do 30 września 2020 r. będzie dotyczyło rat majowych i czerwcowych. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości lub zwolnienia od niego jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej. Oświadczenie będzie dostępne na stronie internetowej oraz w Punkcie Obsługi Interesanta, gdy tylko uchwała zacznie obowiązywać, o czym poinformujemy niezwłocznie.

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Leszno w dniu 23 kwietnia 2020 r są dostępne na BIP

Transmisja sesji Rady Gminy będzie prowadzona na stronie www.gminaleszno.sesja.pl