Skatepark w Lesznie [Aktualizacja]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
07.07.2021
 

Trzy dobre wiadomości dotyczące budowy skateparku w Lesznie

• Sukcesem zakończyło się złożenie wniosku o pozyskanie dodatkowych środków na realizację tej inwestycji z budżetu województwa mazowieckiego. Wczoraj, we wtorek, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 200 000 zł na budowę skateparku w Lesznie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.

• Urzędowi Gminy Leszno udało się obniżyć początkowo zaproponowaną kwotę realizacji skateparku, zapraszając do negocjacji firmy biorące udział w postępowaniu przetargowym. O blisko 50 000 zł tańszą ofertę niż ta początkowa złożyła firma Techramps, z którą ostatecznie została podpisana umowa na wykonanie tej inwestycji.

• Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w lipcu, a ich ukończenie jest planowane we wrześniu

31.03.2021

Negocjacje w sprawie skateparku

W środę 24 marca Referat inwestycji i zamówień publicznych skierował zaproszenie do negocjacji ofert złożonych przez wykonawców robót związanych z budową skateparku. Negocjacje są poufne.

Urząd Gminy stara się obniżyć kwotę, która została zaproponowana podczas pierwszego etapu trwającej procedury przetargowej. We wtorek 6 kwietnia mija ustawowy termin na złożenie dodatkowych ofert przez dwóch wykonawców biorących udział w negocjacjach. Składanie ofert dodatkowych odbywa się za pomocą platformy www.gminaleszno.ezamawiajacy.pl na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informujemy również, że zostały złożone wnioski o pozyskanie dodatkowych środków na realizację tej inwestycji:

• „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” – dokumenty aplikacyjne złożono 17 marca,
• Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – dokumenty aplikacyjne złożono 29 marca.

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór firmy, która zrealizuje projekt skateparku w Lesznie. Wpłynęły dwie oferty, najtańsza od firmy Techramps – jednak dwa razy większa niż kwota przeznaczona na ten cel w budżecie gminy.

Wójt gminy Leszno zaproponował, aby zwiększyć wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa skateparku w Lesznie” o kwotę 510 000 zł – po zmianie będzie to 1 010 000 zł, z czego blisko 400 000 zł to środki zewnętrzne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Podczas nadzwyczajnej sesji rady gminy zwołanej na wniosek wójta 11 marca radni zdecydowali, że przeznaczą dodatkowe pieniądze na ten cel. W najbliższym czasie Referat funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy przygotuje wnioski o dofinansowanie tej inwestycji z następujących programów:

• „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”
• Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2021.

  Projekt zakłada wykonanie płyty żelbetowej skateparku z wyprofilowanymi przeszkodami dostosowanymi do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach.

Będzie wykonany w technologii monolitycznej, żelbetowej. Płyta skateparku posiada niewielki spadek dla odprowadzenia wód deszczowych na teren nieutwardzony w granicach własnej działki.

Przy projektowaniu skateparku wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. Skatepark jest zaprojektowany w klasycznej formie, zaopatrzony w obustronne najazdy rozpędowe (Bank’i oraz Quarter Pipe’y). Fanbox z grindboxem 3/3, poręczą łamaną oraz prostą w dół, pełnią rolę serca obiektu.

Został on przygotowany tak aby użytkownik mógł korzystać z niego obustronnie. Dodatkowo na głównej płycie znajduje się element o nazwie Manual Pad, wyposażony w obustronne grindboxy opadające bardzo lekko w dół, oraz poręcz prostą. Quarter Pipe jest z jednej strony zakończony Cornerem, który umożliwia swobodny wjazd na alejkę wejściową (strefę dziecięcą) obiektu. Przy dojściu do obiektu zaprojektowano małą architekturę w postaci ławek, które jednocześnie pełnią funkcję grindboxów o różnych wysokościach, tak aby każdy użytkownik mógł podwyższać swój poziom umiejętności.

Od strony południowej skatepark będzie wyposażony w ekrany akustyczne, zabezpieczające istniejącą zabudowę mieszkaniową przed hałasem.