Trwa remont w szkole w Zaborowie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku ze skargą na nadmierną uciążliwość prac remontowych – w tym zwłaszcza poziom zapylenia – w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie, złożoną podczas sesji Rady Gminy 26 lutego br., publikujemy protokół kontroli, przeprowadzonej w Szkole 3 marca br. przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano żadnych zaleceń, a w protokole pokontrolnym zapisano:

„W odniesieniu do interwencji dotyczącej niezabezpieczenia prac związanych z remontem Sali gimnastycznej stwierdzono, iż drzwi zabezpieczono folią i oklejono, wydzielono osobne wejście dla firmy remontowej, teren prac jest ogrodzony i oznakowany. W ciągach komunikacyjnych przy remontowanej Sali nie stwierdzono zanieczyszczeń w postaci pyłu i kurzu. Prace remontowe w toku”.

Cały dokument do przeczytania tu: Protokół kontroli