Walczymy o dotacje!

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Z radością informujemy, że wniosek złożony 30 września 2019 roku przez wójta gminy Leszno Grzegorza Banaszkiewicza o dofinansowanie projektu ograniczającego niską emisję, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Nasza gmina znajduje się na liście beneficjentów, z którymi ma zostać podpisana umowa o dofinansowanie.

W ramach programu gmina otrzyma kwotę 1 407 736,88 zł na wymianę przez naszych mieszkańców w budynkach mieszkalnych pieców oraz zainstalowanie pomp ciepła i fotowoltaiki.

Tytuł: „Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II”

Beneficjent: Gmina Leszno

Całkowita wartość projektu: 1 999 504,07 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 759 671,10 zł

Kwota dofinansowania: 1 407 736,88 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18