Wnioski sołeckie na 2021 rok

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zestawienie wniosków, które będą zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

 

  Nazwa Sołectwa      
Planowane wydatki  
 
1. Czarnów Modernizacja placu zabaw przy Świetlicy w Czarnowie 22 417,60  
2. Feliksów Wykonanie utwardzenia ulicy Świerkowej w Feliksowie 26 000,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 3 310,71  
RAZEM 29 310,71     
3. Gawartowa Wola Wykup  gruntu pod drogę gminną w Gawartowej Woli 25 654,36  
4. Grądy Montaż luster na skrzyżowaniu ulic Prostej i Topolowej oraz  Podleśnej i Górnej w Grądach 4 000,00  
Montaż lamp oświetleniowych w ulicy Czarna Droga na terenie sołectwa Grądy 9 000,00  
Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie (projekt) 20 000,00  
Zakup wiaty przystankowej w ulicy Chopina w Grądach (przystanek Czarna Droga) 8 000,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 3 715,31  
RAZEM 44 715,31     
5. Kępiaste Remont drogi we wsi Kępiaste 16 000,00  
Zakup ławki na teren sołectwa Kępiaste 560,00  
Zakup telewizora dla OSP Łubiec 1 000,00  
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Kępiaste 8 394,06  
RAZEM 25 954,06     
6. Korfowe Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe 12 000,00  
Integracja mieszkańców wsi Korfowe poprzez kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem 2 925,08  
RAZEM 14 925,08     
7. Leszno Południe Wykonanie utwardzenia drogi na terenie sołectwa Leszno Południe 20 000,00  
Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do Parku Karpinek w Lesznie (projekt) 22 000,00  
Remont łazienki w budynku Świetlicy w Lesznie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Leszno Wschód i Leszno Północ) 10 000,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 7 940,10  
RAZEM 59 940,10     
8. Leszno Północ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 15 000,00  
Remont  łazienki w budynku Świetlicy w Lesznie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Leszno Wschód i Leszno Południe) 15 000,00  
Budowa bieżni przy Zespole Sportowo – Rekreacyjnym w Lesznie  (projekt) 29 940,10  
RAZEM 59 940,10     
9. Leszno Wschód Remont  łazienki w budynku Świetlicy  w Lesznie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Leszno Południe i Leszno Północ) 5 000,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 5 000,00  
Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek oraz Otuliny w Lesznie (projekt) 14 000,00  
Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizowanie spotkań mieszkańców 2 000,00  
Organizacja ruchu w ulicy Marysieńki i Widokowej na terenie sołectwa Leszno Wschód 8 000,00  
Wykonanie nawierzchni ulicy Otuliny w Lesznie 20 000,00  
Budowa strefy aktywności na terenie sołectwa Leszno Wschód 5 940,10  
RAZEM 59 940,10     
10. Łubiec Remont drogi we wsi Łubiec 18 715,80  
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec 4 500,00  
Zakup telewizora dla OSP Łubiec 1 000,00  
RAZEM 24 215,80     
11. Marianów Budowa punktów oświetlenia na przedłużeniu ulicy Podleśnej  na terenie sołectwa  (projekt) 17 500,00  
Budowa punktów świetlnych w Al. Rysia w Marianowie (projekt) 10 000,00  
Zakup 2 koszy na śmieci na teren sołectwa Marianów 1 000,00  
Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 1 000,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 2 148,37  
RAZEM 31 648,37     
12. Powązki Aktualizacja mapy wsi Powązki 1 000,00  
Zakup dwóch wiat przystankowych na teren sołectwa Powązki 15 600,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 7 675,74  
RAZEM 24 275,74     
13. Roztoka Naprawa dróg we wsi Roztoka 17 262,75  
14. Szadkówek Remont drogi we wsi Szadkówek 16 963,05  
15. Trzciniec Udrożnienie przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Trzciniec 9 223,89  
Spotkanie mieszkańców wsi Trzciniec i Stelmachowo – „Dzień Rodziny” 4 500,00  
Paczki dla dzieci w czasie przedświątecznym 2 400,00  
RAZEM 16 123,89     
16. Walentów Pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Walentów 16 183,83  
17. Wąsy Kolonia Budowa punktów świetlnych w ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia (projekt) 14 001,01  
Zakup i montaż progu wyspowego w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia   5 000,00  
  RAZEM 19 001,01     
18. Wąsy Wieś Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś 10 000,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 3 824,19  
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie 2 000,00  
RAZEM 15 824,19     
19. Wiktorów Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Wiktorowie dz. nr 52/4 (projekt) 13 161,10  
Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie (projekt) 13 161,10  
Budowa punktu świetlnego  solarnego w ulicy Akacjowej w Wiktorowie 8 000,00  
Zakup kosza na śmieci na teren sołectwa Wiktorów 500,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 3 000,00  
RAZEM 37 822,20     
20. Wilkowa Wieś Utwardzenie drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś 31 408,61  
21. Wilków Zakup tablicy informacyjnej za teren sołectwa Wilków 3 000,00  
Zakup dwóch koszy na śmieci na teren sołectwa Wilków 700,00  
Wykonanie progu zwalniającego prędkość pojazdów oraz sterowanego oznakowania na ulicy Chopina na terenie sołectwa Wilków 3 000,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 10 862,45  
RAZEM 17 562,45     
22. Wólka Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 1 100,00  
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie 1 100,00  
Zakup wyposażenia dla pracowni  Szkoły Podstawowej  w Zaborowie 1 200,00  
Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka – „Zdrowy styl życia” 5 036,58  
Projekt i budowa strefy sportowo – rekreacyjnej na terenie sołectwa Wólka 15 000,00  
RAZEM 23 436,58     
23. Wyględy Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 20 000,00  
Wyględy Naprawa nawierzchni ulicy Osiedlowej w Wyględach 4 500,00  
Zakup wyposażenia dla pracowni  Szkoły Podstawowej  w Zaborowie 10 723,80  
Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wyględy 1 500,00  
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie 10 723,79  
Naprawa nawierzchni ulicy Kujawskiego w Wyględach od nr 40 do 44 2 000,00  
Organizacja wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej (sołectwo Wyględy) 3 000,00  
RAZEM 52 447,59     
24. Zaborów Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 45 000,00  
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie 7 470,05  
Budowa punktów świetlnych w Janinie 7 470,05  
RAZEM 59 940,10     
25. Zaborówek Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie 5 000,00  
Zakup wyposażenia dla pracowni  Szkoły Podstawowej  w Zaborowie 5 000,00  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów 5 000,00  
Zakup 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Zaborówek 6 000,00  
Zakup 5 koszy na śmieci na teren sołectwa Zaborówek 1 750,00  
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborówek 29 397,89  
RAZEM 52 147,89     
Ogółem   799 061,47