Wykopaliska archeologiczne na terenie Zaborowa

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Archeologowie z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego i Uniwersytetu Warszawskiego właśnie rozpoczęli badania wykopaliskowe na terenie Zaborowa.

Ponad 30 lat temu na obszarze kompleksu osadniczego w Zaborowie odkryto cenny zabytek znajdujący się w zbiorach muzeum – szklany puchar z wizerunkami gladiatorów. Głównym celem badań archeologów będzie odnalezienie dawnej osady lub osad. Prace będą polegały także na ustaleniu znajdujących się przy nich miejsc produkcji żelaza oraz towarzyszących im cmentarzysk.

W ramach projektu Puszcza Inspiruje dyrektorka GOK/Świetlicy w Lesznie Emilia Frydrych realizuje reportaż z postępu prac archeologicznych. 

Wójt gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz w rozmowie z dr. hab. Adamem Cieślińskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzyszy im Alek Nebelski, dziennikarz i podróżnik. 

Stanowiska archeologiczne