Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zapraszamy na XXII sesję Rady Gminy Leszno, która odbędzie się w środę, 26 lutego br.

W porządku obrad znajdą się m.in. uchwały, dotyczące:

– wyrażenia zgody na oddanie Towarzystwu Wędkarskiemu Przyjaciół Karpinka w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na okres sześciu lat części działki ew. nr 415/5 i działki 415/4 w parku „Karpinek”;

– corocznej oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

– Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2020 roku:

– porozumienia w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Leszno zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 580 we wsi Wilkowa Wieś w celu realizacji budowy drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką;

– zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Początek obrad o godz. 17.30.

Transmisja z obrad https://gminaleszno.sesja.pl/

Projekty uchwał http://www.leszno.bipgminy.pl