Zastępca wójta

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W poniedziałek 23 listopada Marcin Klimek został powołany na stanowisko zastępcy wójta gminy Leszno. Przez rok pełnił funkcję kierownika Referatu Wodociągów, Kanalizacji i Oświetlenia.

Marcin Klimek, 45 lat, żonaty, tata czterech wspaniałych synów. Od urodzenia mieszkam w sąsiedniej gminie Stare Babice. Z wykształcenia jestem inżynierem o specjalności inżynieria środowiska. Ukończyłem także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Od ponad 14 lat zawodowo związany jestem z samorządem. Pracę w samorządzie rozpocząłem w 2006 roku w Urzędzie Gminy w Starych Babicach na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska. W 2008 roku zostałem powołany na stanowisko kierownika nowo powstałego Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, którą to funkcję pełniłem do końca listopada 2019 roku. Zakres moich obowiązków obejmował w dużej mierze utrzymanie infrastruktury technicznej, m.in. dróg publicznych, budowli i budynków gminnych, oświetlenia ulicznego, miejsc pamięci narodowej, zieleni publicznej. Brałem udział w wielu szkoleniach specjalistycznych z drogownictwa, inżynierii ruchu i innych dziedzin niezbędnych do wykonywania pracy. Chętnie współpracuję z mieszkańcami, jestem osobą otwartą na innych i ich potrzeby. Moje zainteresowania to historia (przede wszystkim II wojna światowa), a także literatura sensacyjna (m.in. powieści Roberta Ludlum).