Zdalna szkoła

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
Dziś Urząd Gminy Leszno wysłał wniosek o dofinansowanie na zakup 25 laptopów do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programu ZDALNA SZKOŁA. Komputery są przeznaczone dla szkół podstawowych w Lesznie i Zaborowie.
 
Wysokość wsparcia finansowego, o które wystąpiła Gmina Leszno wynosi 70 000 zł i jest uzależniona przez operatora programu od liczby uczniów w gminie.
 
Dofinasowanie będzie przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy działania polegającego na wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.