Złóż wniosek o dodatek osłonowy

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 

Dodatek osłonowy ma pomóc gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto (gospodarstwo jednoosobowe) albo 1500 zł netto na osobę (gospodarstwo wieloosobowe).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w do 31 marca 2022 roku, druga do 2 grudnia 2022 roku. Osoby, które złożą wniosek w terminie od 1 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Mieszkańcy gminy Leszno mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie, al. Wojska Polskiego 21, pok. nr 3

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Pobierz_wniosek_o_dodatek_osłonowy

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy

Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 

www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Wpis został opracowany na podstawie materiałów Ministerstwa Klimatu i Środowiska