Rada Gminy Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Michał Dominiak – Przewodniczący Rady
502 246 751

Dyżury Przewodniczącego rady odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 18:15 – 19:30 w Urzędzie Gminy w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze. 

Agata Bażyńska-Khan – wiceprzewodnicząca Rady
792 123 332

Dariusz Iwanek – wiceprzewodniczący Rady
509 673 260

Janusz Biały
604 283 841

Halina Dmoch
694 926 754

Ewa Grot
506 955 562

Lesław Kuczyński
606 517 111

Ewa Latoszek
601 788 219

Krzysztof Lipiński
691 714 655

Tomasz Maj
609 604 154

Marianna Malarowska
604 575 926

Krzysztof Michalski
515 724 055

Joanna Syta
501 251 004

Agnieszka Walczak
570 055 455

Leszek Żebrowski
511 831 661

 

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY LESZNO:

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji

Tomasz Maj – Przewodniczący

Marianna Malarowska

Ewa Latoszek

Michał Dominiak

Dariusz Iwanek

 

Komisja Rewizyjna

Marianna Malarowska – Przewodnicząca

Agnieszka Walczak

Krzysztof Lipiński

Tomasz Maj

Halina Dmoch

 

Komisja Dialogu i Spraw Społecznych

Joanna Syta – Przewodnicząca

Ewa Latoszek

Janusz Biały

Lesław Kuczyński

 

Komisja Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji

Janusz Biały – Przewodniczący

Krzysztof Michalski

Leszek Żebrowski

 

Komisja Infrastruktury

Dariusz Iwanek – Przewodniczący

Krzysztof Michalski

Halina Dmoch

 

Komisja Kultury i Edukacji

Agata Bażyńska-Khan – Przewodnicząca

Marianna Malarowska

Michał Dominiak

 

Komisja Ochrony Środowiska

Joanna Syta – Przewodnicząca

Ewa Grot

Lesław Kuczyński

 

Komisja Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Lipiński – Przewodniczący

Michał Dominiak

Leszek Żebrowski

 

Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Gminy

Ewa Grot – Przewodnicząca

Agata Bażyńska-Khan

Agnieszka Walczak

Krzysztof Lipiński

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Michalski – Przewodniczący

Joanna Syta

Ewa Grot

Lesław Kuczyński