Rada Gminy Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Michał Dominiak – Przewodniczący Rady
502 246 751

Dyżury przewodniczącego rady odbywają się w poniedziałaki w godzinach 18:15 – 19:30 w Urzędzie Gminy w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze. 

Tomasz Maj – Wiceprzewodniczący Rady
609 604 154

Marianna Malarowska – Wiceprzewodnicząca Rady 
604 575 926

Janusz Biały
604 283 841

Lesław Kuczyński
606 517 111

Krzysztof Lipiński
691 714 655

Krzysztof Michalski
515 724 055

Agnieszka Walczak
570 055 455

Tomasz Zarzycki 
511 179 679
 

Michał Mandes 
507 230 870

Agnieszka Dmoch 
668 730 534

Katarzyna Kępka
500 105 833
 

Artur Ligięza 
601 161 785

Marcin Lewicki
510 542 842

Piotr Sucharski 
503 479 859

Komisja Rewizyjna, przewodniczący Michał Mandes, zastępczyni Agnieszka Walczak

 • Agnieszka Walczak
 • Tomasz Zarzycki 
 • Krzysztof Lipiński 
 • Michał Mandes 
 • Lesław Kuczyński 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przewodniczący Krzysztof Michalski, zastępca Janusz Biały 

 • Krzysztof Michalski 
 • Agnieszka Dmoch
 • Piotr Sucharski 
 • Marcin Lewicki 
 • Janusz Biały 

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji, przewodniczący Tomasz Maj, zastępczyni Agnieszka Dmoch 

 • Marianna Malarowska 
 • Michał Dominiak 
 • Agnieszka Walczak 
 • Tomasz Maj 
 • Agnieszka Dmoch 

Komisja Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji, przewodniczący Janusz Biały, zastępca Krzysztof Michalski 

 • Piotr Sucharski 
 • Janusz Biały 
 • Katarzyna Kępka 
 • Krzysztof Michalski 
 • Michał Dominiak 

Komisja Kultury, Promocji i Dialogu Społecznego, przewodniczący Marcin Lewicki, zastępca Lesław Kuczyński 

 • Katarzyna Kępka 
 • Marcin Lewicki
 • Lesław Kuczyński 
 • Tomasz Zarzycki 
 • Michał Mandes 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przewodniczący Krzysztof Lipiński, zastępczyni Marianna Malarowska 

 • Krzysztof Lipiński 
 • Michał Domianiak 
 • Marianna Malarowska 
 • Krzysztof Michalski 
 • Katarzyna Kępka 

Komisja Edukacji, przewodnicząca Marianna Malarowska, zastępca Tomasz Maj 

 • Marianna Malarowska 
 • Agnieszka Dmoch 
 • Michał Mandes 
 • Tomasz Maj 
 • Agnieszka Walczak

Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa, przewodniczący Tomasz Zarzycki, zastępca Piotr Sucharski 

 • Piotr Sucharski 
 • Tomasz Zarzycki 
 • Katarzyna Kępka 
 • Tomasz Maj
 • Janusz Biały

Komisja Zdrowia, Sportu i Turystyki, przewodniczący Lesław Kuczyński, zastępca Marcin Lewicki 

 • Marcin Lewicki 
 • Lesław Kuczyński 
 • Krzysztof Lipiński 
 • Agnieszka Dmoch 
 • Michał Dominiak