Geneza Wizji Zero – światowej koncepcji strategii prewencyjnej (ENGLISH)

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wizja Zero jest strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku.

Strategia ta została opracowana przez ekspertów BHP oraz medycyny pracy, pracodawców, menadżerów, przedstawicieli pracowników, inspektorów pracy i innych z całego świata.

Kasa prowadzi Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero przystąpiła w 2018 roku – tym samym stała się jej oficjalnym Partnerem.

Strategia Wizji Zero (SWZ) w sektorze rolniczym w Polsce

Głównym celem SWZ w sektorze rolniczym jest zmniejszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. SWZ opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która od ponad 25 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, popularyzacja założeń SWZ pozwoli podkreślić wagę takich działań realizowanych przez KRUS, a także przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Kasy w tym obszarze.

Innowacją w strategii Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą. Strategia opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga ograniczyć ryzyko niepożądanych zdarzeń, tj. aby nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia w pracy:

Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.

Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.

Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program.

Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.

Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.

Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie

Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych