Uchwały

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Uchwała Nr XXVIII/187/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno

Uchwała Nr XXXII/229/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno

Uchwała Nr XXVI/173/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXII/227/2013 z dnia 25 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXVI/174/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/176/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXII/228/2013 z dnia 25 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoadarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIII/234/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, załącznik, uzasadnienie

 

Tekst jednolity z dn. 29 maja 2014 Uchwały nr. XXVI/173/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Tekst jednolity z dn. 29 maja 2014 Uchwały nr. XXVI/176/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tekst jednolity z dn. 29 maja 2014 Uchwały nr. XXVIII/187/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno” załącznik; – nieobowiązująca

 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty, załącznik   – nieobowiązująca

 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, załącznik; -nieobowiązująca

Uchwała Nr VI/17/2015  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno; – uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego

Uchwała Nr VI/18/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  uchylona przez Wojewodę

Uchwała Nr VIII/34/2015  w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”;      

Uchwała Nr VIII/35/2015  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;    

Uchwała Nr XI/62/2015  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno

Uchwała Nr XV/89/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

Uchwała Nr XXIII/139/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymizałącznik nr 1załącznik nr 2

Uchwała Nr XXIII/140/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXV/207/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Leszno”
uzasadnienie;

Uchwała Nr XXXV/208/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiuzasadnienie;