Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wypełnij i zgłoś uwagi –> ANKIETA 

 

Obwieszczenie o konsultacjach w spr. Gminnego Programu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Leszno działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485)

zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje będą prowadzone od 23.05.2022 r. do  24.06.2022 r. w formie:

  1. Zbierania uwag w wersji papierowej i elektronicznej za pomocą formularza uwag,

Wypełnione formularze można dostarczyć w terminie trwania konsultacji:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno,
  2. bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu,
  3. drogą elektroniczną na adres:

 

Istnieje również możliwość wypełnienia i przesłania formularza uwag bezpośrednio na stronie internetowej  konsultacje.gminaleszno.pl .

  1. Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
  2. Mobilnych punktów konsultacyjnych, mającego na celu zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji. W czasie trwania mobilnego punktu konsultacyjnego będzie możliwość zgłoszenie uwag do dokumentu w formie ustnej.

 

Informacja o dacie, godzinach i miejscu spotkań oraz mobilnych punktów konsultacyjnych podana zostanie każdorazowo co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą wydarzenia.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz formularzem uwag do pobrania, dostępny będzie od dnia 23.05.2022 r.:

  • na stronie gminaleszno.pl w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne/Rewitalizacja
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno,
  • w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Wójt Gminy Leszno