Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gminny Program Rewitalizacji_konsultacje społeczne 2024

Wypełnij ankietę i formularz Gminnego Programu Rewitalizacji (GRP) gminy Leszno do roku 2030

Pobierz plik –> Ankieta i formularz

Wypełnij formularz elektroniczny –> utila.info.pl 

Rozmieszczenie projektów rewitalizacyjnych na mapach sołectw –>  otwórz mapę

  •  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Leszno działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485, z 2023 r., poz. 28, 1688)

zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektuGminnego Programu Rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno do roku 2030.

Konsultacje będą prowadzone od 15.01.2024 r. do  19.02.2024 r. w formie:

  1. Zbierania uwag w wersji papierowej i elektronicznej za pomocą ankiety oraz formularza uwag.

Wypełnione ankiety i formularze można dostarczyć w terminie trwania konsultacji:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno,

  1. bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu,
  2. drogą elektroniczną na adres:

Istnieje również możliwość wypełnienia i przesłania ankiety oraz formularza uwag bezpośrednio na stronie internetowej konsultacje.gminaleszno.pl .

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie 01.02.2024 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.
  2. Zbieranie uwag ustnych do projektu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz formularzem uwag do pobrania, dostępny będzie od dnia 15.01.2024 r.:

  • na stronie pl w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne/Rewitalizacja
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno, w zakładce Planowanie Przestrzenne/Rewitalizacja/ Konsultacje GPR 2024
  • w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Wójt Gminy Leszno

Wójt Gminy Leszno