Wybory w sołectwie Gawartowa Wola [Aktualizacja]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

17.06

Nową sołtyską Gawartowej Woli została:

Ilona Kucharska


tel: 504464331

27.05

Na podstawie §4 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Gawartowa Wola, stanowiącej załącznik nr 2 do Statutu Samorządu Mieszkańców Sołectwa Gawartowa Wola przyjętego Uchwałą Rady Gminy Leszno Nr VII/32/2007 z 22 lutego 2007 r. wójt gminy zarządza wybory sołtysa sołectwa Gawartowa.

  • W tym celu zwołuję zebranie wiejskie na dzień 12 czerwca 2024 r. na godzinę 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawartowej Woli.
  • W przypadku niedostatecznej frekwencji drugi termin zebrania zostaje wyznaczony na dzień 12 czerwca  2024 r. na godzinę 18:30.

Zarzadzenie nr 101/2024 z 27 maja 2024 r.