Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w dniu 08.12.2020r. #1

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028
  4. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2021 rok.
  5. Zamknięcie posiedzenia.