Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 09.01.2023 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz dyskusja nad pismami.
5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie posiedzenia.