L Sesja Rady Gminy Leszno 26.01.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno;
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy za 2021 rok oraz przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Gospodarowania Przestrzennego i Rewitalizacji;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy za 2021 rok oraz przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Rewizyjnej;
15. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie obrad.