Posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Gosp Przestrzenią i Rewitalizacji 13.07.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027.

3.    Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok.

4.    Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020-2030.

5.    Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy dzierżawy gruntu od osoby fizycznej.

6.    Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu położonego w budynku przy ul. Jana Kujawskiego 5 w Zaborowie.

7.    Sprawy różne.

8.    Zamknięcie posiedzenia.