Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią; Budżetu; Infrastruktury. 9.05.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenie;
2. Przejęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie wniosków mieszkańców Gminy Leszno:
– Wniosek o wykupienie na rzecz Gminy Leszno części działki ew. nr. 92, tj. działki ew. nr. 92/1 o pow. 0,2189 ha i działki ew. nr 94/11 o pow. 0,0269 ha
obręb Korfowe
– Wniosek byłych współwłaścicieli działek drogowych (o nr ew. 429/94, 429/95, 429/96) z obrębu Leszno o przyznanie nieruchomości zamiennej (działki ew. nr 429/31) oraz części działki ew. nr 429/13.
4. Zamknięcie posiedzenia.