Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji 27.10.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Porządek obrad przewiduje zajęcie stanowiska wobec nabycia przez Gminę Leszno części działki położonej w obrębie Gawartowa Wola (na poszerzenie drogi gminnej);
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia.