Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska 26.02.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2020 roku.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie obrad.