Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska 28.02.2022 r

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Zaopiniowanie pisma skierowanego do Komisji w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie posiedzenia.