Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 03.12.2020

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Omówienie Audytu zewnętrznego Referaty inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych c.d.

3. Sprawy różne .

4. Zamknięcie posiedzenia.