Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 06.09.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz dyskusja nad petycjami
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia.